برچسب‌ها دوست داشتن

برچسب: دوست داشتن

چگونه عشق خود را ابراز کنیم؟

وقتي به او فکر مي‏کنم، قلبم تندتر مي‏زند. دست و پايم را گم مي‏کنم، تمام حواسم پيش اوست. آيا اين عشق است، يعني عاشق...