برچسب‌ها دزدیدن ایده ها

برچسب: دزدیدن ایده ها

چطور با مدیری که ایده کارکنان را می‌دزدد، برخورد کنیم؟

«مهم نیست ایده را چه کسی مطرح کرده، مادامی که عملی شود و نتیجه مثبت داشته باشد.» این جمله در بعضی مواقع درست است. مشاور...