برچسب‌ها دروغ پردازی

برچسب: دروغ پردازی

نشانه‌های دروغ و دروغگو

اگه دماغت دراز مي‌شد آيا چشم‌‌هاي فرد دروغگو موقعيت خطيرش را نشان مي‌دهد؟ آيا حركت سريع دست‌ها يا چرخش چشم‌ها به اين‌سو و آن‌سو نشانه‌هاي...