برچسب‌ها درمان شناختی رفتاری

برچسب: درمان شناختی رفتاری

اختلال وسواس

اختلال وسواس جبری بی اختیاری که به اختصار به آن اختلال وسواس گفته می شود .دسته ای از اختلال های اضطرابی محسوب می شود...