برچسب‌ها خودباوری کاذب

برچسب: خودباوری کاذب

چرا بیشتر افراد خود را «عقل‌کل» می‌دانند؟

بسیاری از مردم نسبت به دانش خود دچار خودباوری کاذب هستند و خود را داناتر از آنچه هستند، می‌پندارند. این افراد حاضر به مقابله...