برچسب‌ها خواسته

برچسب: خواسته

چه گام هایی را برای رسیدن به آرزوهایتان بردارید؟

  گام اول فهرستی از تمام خواسته هایتان تهیه کنید. گام دوم شور و اشتیاق رویاهایتان را بالا ببرید.توجه داشته باشید اگر آرمانی موجب تغییری در تپش قلبتان...