برچسب‌ها خصوصیات اخلاقی

برچسب: خصوصیات اخلاقی

انسان ارباب یا برده اخلاق خویش است

ا. خ. ل. ا. ق. چیست؟ چگونه تعریف می شود؟ اخلاق و انواع آن در زندگی فردی و اجتماعی چه نقش و تاثیری دارد؟ فلاسفه...