برچسب‌ها حس کارآیی

برچسب: حس کارآیی

چگونه حس کارآیی را خود تقویت کنیم؟

  به گفته بندورا چهار منبع عمده برای خود کارآیی وجود دارد:    تجربیات موفق «موثرترین راه برای رشد یک حس قوی کارآیی، از طریق تجربیات موفق است.»...