برچسب‌ها حرکت

برچسب: حرکت

مهارت حرکتی

تمامی نوزادان پس از تولد به مرور، مهارت های حرکتی مهمی همچون، نشستن و راه رفتن و... کسب می کنند. همه ی مادران به...