برچسب‌ها جوانان

برچسب: جوانان

خودکشی ریشه در چه مسائلی دارد؟

علیرغم نبود ثبت دقیق آمار خودکشی در کشور نشانه‌ها حکایت از افزایش این آمار نسبت به گذشته را دارد و کارشناسان معتقدند عدم کنترل...

چگون بر حس انزوا و تنهایی غلبه کنیم؟

دانشگاه متروپولیتن منچستر به اتفاق نهاد خیریه موسوم به خیابان چهل و دوم، که در باره سلامت روانی جوانان مطالعه می‌کند، بررسی‌هایی انجام داده‌اند...

علل گرایش برخی افراد به مصرف مواد مخدر

عواملی که باعث بروز و گرایش به رفتارهای پرخطری مانند اعتیاد می‌شوند، بسیار گوناگون هستند. بخشی از آنها به ساختار شکل‌گیری شخصیت فرد و...