برچسب‌ها تک فرزندی

برچسب: تک فرزندی

تک فرزندی یعنی تنهایی همیشکی   

یادش بخیر، مادر بزرگ سفره ای پهن می کرد که از یک طرف اتاق شروع می شد و بعد از چند پیچ و خم...