برچسب‌ها تکلم آشفته

برچسب: تکلم آشفته

اختلال روان‌پریشی گذرا

نوعی از اختلال های روان پریشانه همراه با هذیان و توهم که نشانه های یکسانی با اینگونه اختلالات دارد ولی دارای شدت و طول...