برچسب‌ها توهم و هذیان

برچسب: توهم و هذیان

اختلال روان‌پریشی گذرا

نوعی از اختلال های روان پریشانه همراه با هذیان و توهم که نشانه های یکسانی با اینگونه اختلالات دارد ولی دارای شدت و طول...