برچسب‌ها تناسب اندام

برچسب: تناسب اندام

چه اندامی مطللوب مردان است؟

تعریف و درک تصویر ذهنی از بدن در سال‌های گذشته دستخوش تغییر شده و تصویر بدن در ابعاد زیباشناسی، اندازه و فرم بدن، بصورت...