برچسب‌ها تغییر عقیده

برچسب: تغییر عقیده

چرا گهگاهی تغییر عقیده می دهیم؟

ما معمولا عقیده داریم که عقایدمان سفت و تغییرناپذیر است. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که نظرات ما، حتی در سیاست، همیشه در حال...