برچسب‌ها تریکوتیلومانیا

برچسب: تریکوتیلومانیا

اختلال تریکوتیلومانیا ( اختلال کندن وسواسی مو )

فراد مبتلا به تریکوتیلومانیا (اختلال کندن موی وسواسی یا جنون کندن مو) نیازی غیر قابل مقاومت به کشیدن و کندن موهای خود، به طور...