برچسب‌ها تحریم

برچسب: تحریم

 اثرات روانی تحریم بر روان

کشور ما در سال‌های اخیر اماج اعمال محدودیتهای مختلف بوده است که برآمده از فشار قدرتهای جهانی در قالب تحریم‌ های یک‌جانبه و چندجانبه...