برچسب‌ها بیمار سلطه پذیر

برچسب: بیمار سلطه پذیر

اختلال روان پریشی اشتراکی

از دسته اختلالات روان پریشی که درفردی که ارتباط نزديك با شخص يا اشخاص دارد که هذيان دارند. فرد نيز دچار هذيان شود.در زیر...