برچسب‌ها بیماری روحی

برچسب: بیماری روحی

اسکیزوفرنی (روان‌گسیختگی)

اسکیزوفرنی نوعی اختلال روان‌پریشی (پسیکوتیک) با سبب‌شناسی ناشناخته است که با اختلالاتی در تفکر، خلق و رفتار مشخص می‌گردد. اختلال تفکر به صورت تحریف...