برچسب‌ها بهره هوشی

برچسب: بهره هوشی

آیا افراد خشمگین و عصبی بهره هوش پایینی دارند؟

تصور افراد خشمگین از خود با نوعی خودپسندی و خوش‌بینی همراه است. پژوهشگران دریافتند که این افراد، هوش خود را بیش از میزان واقعی...

کودکان تیزهوش

تعريف هوش از نظر علمي بيشتر صاحب نظران در تعريف هوش مي گويند:« توانايي در مسايل و انطباق آن با شرايط تغيير يابنده ي محيطي»....