برچسب‌ها بلوغ زودرس

برچسب: بلوغ زودرس

آیا باید از بلوغ زودرس بچه‌ها نگران شویم؟

  بلوغ زودرس اتفاقی بسیار شایع است. در گزارشی آمده که پسرهای گروه کر نمی‌توانند به استانداردهای کرخوانی برسند چون با بلوغ زودرس و با...