برچسب‌ها بغل کردن

برچسب: بغل کردن

چرا کودک آغوش دیگران را دوست ندارد؟

  این صحنه را تصور کنید:   به مهمانی رفته‌اید و اوقات خوشی را گذرانده‌اید. آدم‌های جدیدی را شناخته‌اید و با دوستان قدیم دیدار کرده‌اید. وقت رفتن...