برچسب‌ها برونگرا

برچسب: برونگرا

چرا برونگرا ها ذاتا ارائه دهندگان بهتری نسبت به درونگراها نیستند؟

به سه دلیل 1- دلیل اول این است که درونگرا بودن یا برونگرا بودن تعیین کننده مهارت های ارائه و قدرت رشد آنها نیست. ما...