برچسب‌ها انسانیت

برچسب: انسانیت

 چطور انسانهایی که به اخلاق، باور دارند دست به شرارت می‌زنند؟

  هیتلر مشروبات الکلی مصرف نمیکرد و سیگار نمی‌کشید و عاشق موسیقی و نقاشی بود. از آزار دیدن حیوانات ناراحت می‌شد و برای اولین بار...