برچسب‌ها افراد خشمگین

برچسب: افراد خشمگین

آیا افراد خشمگین و عصبی بهره هوش پایینی دارند؟

تصور افراد خشمگین از خود با نوعی خودپسندی و خوش‌بینی همراه است. پژوهشگران دریافتند که این افراد، هوش خود را بیش از میزان واقعی...