برچسب‌ها اصول اساسي فرزند پروري

برچسب: اصول اساسي فرزند پروري

اصول اساسی فرزند پروری

برقرار رابطه مثبت با کودکان: برقراري رابطه‌ي مثبت با كودك يا نوجوان از اصول اوليه ي فرزندپروري است. در بستر رابطه‌ي مثبت است كه مي...