برچسب‌ها اسکیزوفرنی

برچسب: اسکیزوفرنی

اختلال روان پریشی اشتراکی

از دسته اختلالات روان پریشی که درفردی که ارتباط نزديك با شخص يا اشخاص دارد که هذيان دارند. فرد نيز دچار هذيان شود.در زیر...

اسکیزوفرنی (روان‌گسیختگی)

اسکیزوفرنی نوعی اختلال روان‌پریشی (پسیکوتیک) با سبب‌شناسی ناشناخته است که با اختلالاتی در تفکر، خلق و رفتار مشخص می‌گردد. اختلال تفکر به صورت تحریف...