برچسب‌ها ازدواج دختران

برچسب: ازدواج دختران

آمار نگران کننده از ازدواج دختران در سن پایین در کشور

مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با استناد به آمارهای موجود گفت: تعداد دخترانی که در شهرستانهای مختلف و...