برچسب‌ها ارائه مطلب

برچسب: ارائه مطلب

چگونه توجه مخاطب خود را در اولین برداشت جلب کنیم؟

آدم‌ها بسیاری از تصمیماتشان را بر اساس "اولین برداشت" خود می‌گیرند. بسیاری از قضاوت‌ها بر مبنای تاثیر "اولین برداشت" مخاطب شکل می‌گیرد.   پس برای شما...

چرا برونگرا ها ذاتا ارائه دهندگان بهتری نسبت به درونگراها نیستند؟

به سه دلیل 1- دلیل اول این است که درونگرا بودن یا برونگرا بودن تعیین کننده مهارت های ارائه و قدرت رشد آنها نیست. ما...