برچسب‌ها احساس تنهایی

برچسب: احساس تنهایی

با خواب بهتر دیگر احساس تنهایی نمی کنید!

  مطالعات جدید نشان داده که کمبود خواب می‌تواند باعث ایجاد احساس تنهایی در افراد شود و از آن سو، انزوا هم می‌تواند باعث اختلال...

آیا کمبود خواب بر روی حس تنهایی موثر است؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که بدون خواب کافی ما از لحاظ اجتماعی خاموش می‌شویم و تنهایی به‌زودی به سراغ ما می‌آید.   دو مورد مهم...