برچسب‌ها اجازه ولی

برچسب: اجازه ولی

آیا دختر بدون اذن پدر هم می تواند ازدواج کند؟

آیا می‌دانید یک دختر بالغ و عاقل هر چقدر هم در گرفتن تصمیمات زندگی مستقل باشد، اما برای ازدواج احتیاج به اجازه، ولی (پدر...