برچسب‌ها آمرانه

برچسب: آمرانه

از گفتگو آمرانه بپرهیزید

  بعضي از افراد و از جمله برخي از مديران هنگامي كه با افراد به منظور تقاضاي انجام كاري گفت‌وگو مي‌كنند، داراي لحن خشك و...