برچسب‌ها آرزو

برچسب: آرزو

چه گام هایی را برای رسیدن به آرزوهایتان بردارید؟

  گام اول فهرستی از تمام خواسته هایتان تهیه کنید. گام دوم شور و اشتیاق رویاهایتان را بالا ببرید.توجه داشته باشید اگر آرمانی موجب تغییری در تپش قلبتان...

 ⁣آیا می‌توان بی آرزو زندگی کرد؟

آرزو با انگیزه، اراده، قصد، نیت، عزم، تصمیم و همت تفاوت دارد. همه این مفاهیم که تا اندازه‌ای هم‌معنا هستند، بار مثبت دارند و...