قرص های خواب با با چه می کنند؟

0
1124

بشر این روزها از نظر جسمی، زیاد خسته نمی شود چون مثل دوران قدیم، فعالیت فیزیکی چندانی ندارد. در ضمن به جای ترس از طبیعت قهار، تشویش های حل نشده روزانه اش را به رختخواب می برد.

 

برای همین روز به روز در جهان بر تعداد استفاده از قرص‌های خواب افزوده می شود. مدل قدیمی قرص خواب ها نظیر diazepam یا valium کارشان مداوای بیخوابی از طریق کاهش نگرانی و تشویش است.

 

گروه جدیدتر قرص ها نظیر zolpidem یا ambientو zaleplon یا sonata ترفند اصلی شان کور کردن یا خواباندن عصب های مخصوص خواب است. قرص های خواب جدید در واقع، پیام های خاطره ساختن در مغز را مسدود می کنند.

 

یعنی اینکه به مغز فرصت می دهند یادش نیاید که بین لحظات طولانی قبل از خواب و همه بیدار شدن های طی خواب، چه اتفاقی افتاده است.

 

قرص های خواب نوع دوم، افراد را به نوعی از حالت کما می برند که در آن اتفاقات حین خواب، نظیر بیدار شدن های مکرر و کابوس و رویاها، در گیرنده های عصبی شان، ثبت نمی شود. در حقیقت آدمها نمی خوابند بلکه به فراموشی کشیده می شوند.

 

بد نیست خاطر نشان کنیم که راه های مختلفی برای مهیا ساختن بدن برای خوابیدن به صورت طبیعی نیز وجود دارند. به نظر می رسد اگر به بدن گوش دهیم و همان دو دلیل اصلی یعنی به اندازه کافی خستگی جسمی نداشتن و ترس و نگرانی، پاسخ دهیم شاید راحت تر بخوابیم.

 

سعی کنیم در طول روز واقعا خودمان را از نظر فیزیکی خسته کنیم. البته اغلب ما نمی توانیم چنین توقعی را از نوع کارمان داشته باشیم. ولی پیاده‌روی طولانی، ورزش و عدم استفاده از آسانسور و ماشین، می تواند ما را به هدف مان نزدیک کند.

 

جستجوی راه های مختلف برای دست یافتن به آرامش روحی و روانی می توان به کم کردن حرص های زندگی و دوری جستن از رقابت های تحمیل شده توسط جامعه، فکر کرد.

 

بدن مان را آرام و خسته، به رختخواب ببریم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه