برچسب‌ها PTSD

برچسب: PTSD

پژوهش های تازه در خصوص یادآوری خاطرات ناخوشایند در مبتلایان به...

پژوهش های تازه در خصوص یادآوری خاطرات ناخوشایند در مبتلایان به PTSD  پژوهشگران دانشگاه تویاما در ژاپن دریافتند که امکان قطع ارتباط میان خاطرات مختلف...