برچسب‌ها کمبود

برچسب: کمبود

آیا کمبود خواب بر روی حس تنهایی موثر است؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که بدون خواب کافی ما از لحاظ اجتماعی خاموش می‌شویم و تنهایی به‌زودی به سراغ ما می‌آید.   دو مورد مهم...