برچسب‌ها کتاب “از حال بد به حال خوب”

برچسب: کتاب “از حال بد به حال خوب”

برشى از کتاب “از حال بد به حال خوب”

  برای افراد افسرده تمرینهای خوب و کاربردی زیادی دارد. به عنوان یکی از مراجع درمانی بسیاری از بیماران با مشکلات شناختی در ایران پرطرفدار...