برچسب‌ها پسران

برچسب: پسران

تاهل چه نقشی در شاد بودن یا نبودن دانشجویان بازی می...

پژوهشی که بر میزان احساس شادمانی دختران دانشجویان انجام شد، نشان داد که شادمانی دانشجویان رضایت‌بخش نیست و در حد متوسط قرار دارد.   طبق نتایج...

چرا نوجوانان، به ویژه دختران از خانه فرار می‌کنند؟

برای پاسخ به این پرسش من دو نوع فرار را از هم تفکیک کرده‌ام: «فرار از» و «فرار به».   «فرار از»، اشاره به وضعیت‌هایی در...