برچسب‌ها مغز انسان

برچسب: مغز انسان

چگونه عادات مغزی بر سازگاری با همکاران تاثیر می‌گذارد؟

اگرچه مغز ما 4 درصد توده بدن را شامل می‌شود، اما حداقل 20 درصد گلوکز خون بدن را مصرف می‌کند تا بتواند کار دشوار...