برچسب‌ها قضاوت

برچسب: قضاوت

در قضاوت دیگران از چه خطاهای شناختی باید پرهیز کنیم؟

ذهن خوانی mind reading فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل : ”جواب سلامم را...

قضاوت نکنیم

رودررویی با ریاکاری و تظاهر آدم‌ها، در منظر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در دو وجه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ وجه اول این است ما شناخت...