برچسب‌ها روانپریشی

برچسب: روانپریشی

اختلال روان پریشی اشتراکی

از دسته اختلالات روان پریشی که درفردی که ارتباط نزديك با شخص يا اشخاص دارد که هذيان دارند. فرد نيز دچار هذيان شود.در زیر...