برچسب‌ها رفتار های پرخاشگرانه

برچسب: رفتار های پرخاشگرانه

بازی های ویدئویی خشن موجب پرخاشگری کودکان می شود

بر اساس یک مطالعه، نوجوانانی که بازی‌های ویدئویی خشونت آمیز انجام می‌دهند در طول زمان افزایش پرخاشگری فیزیکی در آنها دیده می‌شود.   اگرچه بیشتر پژوهشگران...