برچسب‌ها دکتر حافظ باجُغلی

برچسب: دکتر حافظ باجُغلی

چرا برخی خود را زیبا می‌دانند و برخی نه؟

در حال حاضر در دوره‌اي زندگي مي‌كنيم كه تحت‌تاثير فرهنگ ماترياليستي غربي، ارزش بيش از اندازه‌اي به زیبایی داده مي‌شود. نگاه روان‌‌شناسان، جامعه‌شناسان و...