برچسب‌ها دکتر احمد دلبری

برچسب: دکتر احمد دلبری

رابطه زناشویی در دوران سالمندی موجب بهبود روابط بین زوجین می...

یک دکتری تخصصی طب سالمندان گفت: ارتباط همسری در دوران سالمندی کمتر جنبه جنسی داشته و محور اصلی ارتباط زناشویی رابطه عاطفی و وابستگی...