برچسب‌ها دوزبانه

برچسب: دوزبانه

تجربه زمان برای افراد دوزبانه متفاوت است

از دیدگاه مردمان تک زبانه، آنان که به دوزبان سخن می‌گویند تحسین برانگیز هستند. آنها به چه زبانی فکر می‌کنند؟ آیا می‌توانند پرشی عمل...