برچسب‌ها دستشویی

برچسب: دستشویی

چگونه توالت رفتن را به کودکان خود بیاموزیم؟

يكي از دغدغه‌هاي والدين بعد از يكي، دو سالگي فرزندشان آموزش توالت‌رفتن و گرفتن او از پوشك است. آمادگي كودك مهم‌ترين اصل براي شروع...