برچسب‌ها دروغ

برچسب: دروغ

نشانه های دروغگویی در کودکان چیست؟

چهره عصبی، مضطرب و ناراحت یکی از نشانه‌های دروغگویی در کودکان به دلیل ترس از برخورد والدین و اطرافیان است.   فرید توکلیان با بیان این...

نشانه‌های دروغ و دروغگو

اگه دماغت دراز مي‌شد آيا چشم‌‌هاي فرد دروغگو موقعيت خطيرش را نشان مي‌دهد؟ آيا حركت سريع دست‌ها يا چرخش چشم‌ها به اين‌سو و آن‌سو نشانه‌هاي...