برچسب‌ها خوشگلی

برچسب: خوشگلی

آیا خوش‌تیپی ثروت را به دنبال خود دارد؟

اجازه بدهید کمی از لحن رسمی و جدی فاصله بگیرم و خیلی صریح بپرسم «آیا خوشگل و خوش‌تیپ‌ها بیشتر از مردم معمولی پول درمی‌آورند؟»...