برچسب‌ها حافظه

برچسب: حافظه

ذهن و حافظه در زندگی علمی، عاطفی و شناختی ما چه...

  حافظه انسان سیستم پیچیده و فعال مغزی است که احساسات و اطلاعات را از دنیای خارج می‌گیرد، سازمان می‌دهد، تغییر تحول در آنها ایجاد...

خاطرات بد خود را به فراموشی بسپارید

خاطرات بد گذشته از جمله مواردی است که اگر در ذهن فرد باقی بماند اثرات بدی را بر زندگی فرد می گذارد. پس باید...

وقتی نام‌ افراد را فراموش می‌کنید

مرا به خاطرت نگه‌دار موقعیت خجالت‌آوری است؛ وقتی یک نفر در خیابان به شما سلام می‌کند و آشنایی می‌دهد و شما هیچ چیز یادتان نمی‌آید....