برچسب‌ها بهزیستی

برچسب: بهزیستی

بررسی منشا آسیب‌های اجتماعی در ایران

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران از افزایش ظرفیت اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در بحران پایتخت خبر داد و گفت: هم اکنون...